I policie se vyjádřila k dopravní situaci v Hranicích

I policie se vyjádřila k dopravní situaci v Hranicích image not found

I policie se vyjádřila k dopravní situaci v Hranicích. Podívejte se, co k této rozporuplné situaci v našem městě řekla tisková mluvčí přerovské policie, Miluše Zajícová.

Policie prý opakovaně žádla město o vydání potřebných povolení, to ale ze strany města nebylo splněno. Dále také žádali o úpravu dopravního značení v ulici, které bylo instalováno také bez příslušných povolení a značky řidiče mátly. Touto úpravou dopravního značení v centru našeho města byla podle policie ohrožena bezpečnost účastníků silničního provozu, zejména tedy chodců.

Policie ještě dodává, že by stačilo, kdyby byl návrh radních kvalifikovaně zpracován a projednán se všemi zainteresovanými orgány a zklidnění dopravy ve měste již mohlo být realizováno dávno.

 

Komentáře (5)

 • radosto

  Friday, October 18, 2019

  Po přečtení tiskové zprávy mám víc otázek, než odpovědí. Pokud bude čas, tak to zkusím zjistit dle 106. Myslím si, že některé slova a věty by si PČR neměla dovolit ani v tiskové zprávě.

 • Jiří Kudláček

  Friday, October 18, 2019

  Vyjádření k tiskové zprávě PČR Příprava a projednávání úprav pro omezení dopravy s občany v historickém centru našeho města probíhalo celé minulé volební období. (2014-2018) Nyní jsou tyto úpravy součástí schváleného programového prohlášení pro období 2018-2022. Město Hranice podalo dne 18.3.2019 řádnou žádost o stanovení přechodné úpravy dopravního značení k rukám orgánů státní správy, která byla kladně vyřízení v polovině června 2019. Z důvodu stížnosti bylo vydané rozhodnutí přezkoumáno. Bylo konstatováno, že dočasné značení je v pořádku, pouze samotné omezení průjezdu ulicí Jiráskova mělo být projednáváno a rozhodnuto v samostatném řízení a z tohoto důvodu je nutné zjednat nápravu. Na základě této skutečnosti město Hranice přechodnou úpravu odstranilo, přestože s tímto výkladem a postupem státní správy nesouhlasí. V současné době probíhá řízení o stanovení trvalé úpravy značení. Tato žádost už je podložena výsledky měření dopravní situace a komplexním projektem. Reflektuje tedy konkrétní zjištění přechodného stavu. Za nekvalifikované naopak považuji, kdy odborná osoba PČR pan Ing. Šenk poukáže na špatně zvolenou dopravní značku a technické zásady Ministerstva dopravy ČR toto tvrzení nepotvrdí. Předmětná značka C3a - přikázaný směr jízdy značí odbočení před značkou, případně bezprostředně za značkou, což bylo splněno. Město Hranice podalo stížnost na postup odpovědné osoby PČR a já rozumím tomu, že se PČR hájí. Bohužel pouze kritikou oznamovatele. Osobně bych očekával, že jednání svého příslušníka PČR prověří. Pokud tomu tak na úřadech nebude, budeme svědky úřední zvůle a to bychom neměli respektovat. PČR dále nepřísluší, aby hodnotila, kdy samospráva zahájí úpravy na svém území a je pouze na vůli státních orgánů kdy takováto rozhodnutí budou vydána. Kompetence PČR je vyjadřovat se k bezpečnosti a plynulosti dopravy. Pokud je však spolupráce konkrétního úředníka nevstřícná, je naším právem na tento stav upozorňovat, což jsme také učinili. Jiří Kudláček - starosta města Hranic

 • Kuran

  Friday, October 18, 2019

  Myslím si že pan Kudláček udělal více škody jak užitku měl by být odvolaný.

 • Petr

  Saturday, October 19, 2019

  Význam dopravní značky č. C 3a "Přikázaný směr jízdy zde vpravo" tak, jak je prezentován v příspěvku pana starosty je uveden dle, již dnes neplatné, vyhlášky č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších změn. Citované technické podmínky jsou poplatné době, kdy platila tato vyhláška. Tato byla nahrazena vyhláškou č. 294/2015 Sb. v platném znění, kde je uvedeno, že "Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo bezprostředně před značkou". Petr Šenk

 • Ctihodný občan

  Monday, October 21, 2019

  Vážený pane starosto, vaše arogance nezná mezí. Vy zřetelně vidíte, kolik občanů si nepřeje toto omezení a stále máte tu drzost konat proti vůli voličů města Hranic. Pravda je však jediná a sice že jste prohrál. I kdyby na pár týdnů, nebo měsíců, pak přesto jste prohrál. Byť s plnými ústy prázdných argumentů, jste musel nechat zrušit nesmysl, který jste si nezákonně prosadili a lidé nyní již vidí, co jste za člověka. A ještě mám jednu připomínku. Kdy řekněte voličům a lidem města Hranic o vašem projektu jak zbohatnout na Cementárenském lomu a přijít si tak na hodně slušné penzijní pojištění spoření? Lidé vás vidí...

Přidat komentář