Už víme, kdy se bude udělovat Cena města

Už víme, kdy se bude udělovat Cena města image not found

Do 13. září bylo možné podávat návrhy na Cenu města. Může ji získat, kdokoli, kdo podal mimořádný výkon nebo dosáhl významných úspěchů a má vztah k našemu městu. Letos bylo nominováno 10 lidí a ceny se budou předávat 20. listopadu. A cena je to opravdu prestižní, tvoří ji pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc Kč.

10 nominovaných:

 1. Jaroslav Bartoš – dlouholetý člen TJ Sigma Hranice, předseda cyklistického oddílu, trenér a mechanik v jedné osobě
 2. Dana Buksová – vlakvedoucí; do příjezdu záchranných složek pomáhala oživovat devítiměsíční dítě, které ve spoji z Luhačovic do Prahy náhle přestalo dýchat
 3. P. Jiří Doležel – dlouholetý hranický farář a děkan, zasloužil se o zvelebení hranického kostela
 4. Bohuslav Hons - dlouhodobý organizátor, aktivní representant místních sportovních oddílů, stejně jako historik hranické tělovýchovy
 5. Markéta Lásková – sbormistryně dětského pěveckého sboru Cantabile (od r. 2002), se kterým se pravidelně účastní soutěží doma i v zahraničí a dosahuje vynikajících výsledků
 6. Mgr. Marek Ludmila – akademický sochař, zasloužil se o restaurování, rekonstrukci a obnovu řady památek v Hranicích a okolí
 7. Tomáš Pospěch – hranický rodák, historik umění a fotograf; zásadní přínos pro propagaci Hranic
 8. MUDr. Eduard Sohlich, MBA – ředitel Nemocnice Hranice a.s; zasloužil se o její rozvoj
 9. Dagmar Strnadová – dlouholeté vynikající výsledky v oblasti práce se seniory – v Klubu seniorů Hranice
 10. Mgr. Marie Vávrová - středoškolská učitelka českého a ruského jazyka, v roce 2019 bude učit již 40 let; je skvělou organizátorkou exkurzí, přednášek a besed, u svých studentů je velmi oblíbená; dlouholetá členka Ženského komorního sboru Hranice, v roce 2015 získala ocenění Pedagog Olomouckého kraje.

Z těchto nominovaných hranických občanů byly Radou města Hranic vybrání J. Bartoš, M. Lásková, E. Sohlich a D. Strnadová.

Předávání se bude konat 20. listopadu od 16h ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice na zámku. Na akci jste srdečně zváni.

(zdroj: mesto-hranice.cz)

Komentáře (0)

  K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář