Montík – klubík pro rodiče s dětmi v Hranicích a ohlednutí za rokem 2018

Montík – klubík pro rodiče s dětmi v Hranicích a ohlednutí za rokem 2018 image not found

Dovolte mi malé ohlédnutí za rokem 2018. Jak jsem ho společně s dětmi a rodiči i prarodiči prožili?


V současnosti Montík funguje 5 x týdně, a to v pondělí, úterý a středu vždy dopoledne (od 8:30 do 11:30) a v úterý a středu odpoledne (od 15:00 do 18:00).
Dle další poptávky jsme schopní rozšířit program o další skupinu v pondělí odpoledne.

Každou skupinu navštěvuje v průměru 13 dětí s rodičem / prarodičem, tzn. že nyní tyto programy navštěvuje 62 dětí z Hranic a přilehlého okolí.
 

Zaznamenali jsme oproti loňskému roku nárůst zájmu hranické veřejnosti, což nás velice těší.

Vzrůstající tendenci má také účast tatínků a prarodičů, kteří chodí pravidelně jako oficiální doprovod dítěte.


V tomto roce provozujeme Montík v komunitním prostoru Karnola na adrese Třída Čs. armády 211, který nám pronajímá neziskový spolek Zvěř, z.s. Prostor se nadále snažíme zútulňovat. Novinkou je využití prostoru kavárny v průběhu celého dopoledne/odpoledne, kde jsou stoly jak pro dospělé, tak i pro děti, a všichni se tak mohou v klidu nasvačit.


Harmonogram dne je vždy uzpůsoben potřebám dětí. Představujeme rodičům prvky podle Montessori filozofie, ale necháváme na jejich uvážení, zda se chtějí při vzdělávání svého dítěte ubírat touto cestou nebo ne.
K rozvoji schopnosti dětí využíváme nejen Montessori pomůcky, ale i předměty každodenní potřeby, nejrůznější výtvarné materiály, hudební nástroje, ale také mluvené prvky v českém i anglickém jazyce.
 

Letos na podzim se nám podařilo zorganizovat I několik akcí pro širší veřejnost – festival Zažít město jinak (spoluúčast), Podzimní slavnost, poslední z nich – “Uspávání lesa” - konané v městkém parku značně překročila naše očekávání co do množství participujících. 27. 11. jsme uspořádali logopedickou přednášku o vývoji řeči v dětském věku, 10.12. výchovně-  vzdělávací seminář a další akce budou následovat v novém roce.
 

Na Facebookové stránce uveřejňujeme fotky, aktivity a jiné zajímavosti. Najdete nás na: https://www.facebook.com/Montik.Hranice/
Spouštíme také webové stránky, kde mohou rodiče najít např. říkadla, která se v klubíku učíme.
https://montik-hranice.webnode.cz/


Nadále chceme vytvářet příjemné prostředí pro děti i rodiče, kde spolu mohou trávit smysluplně čas a hravou formou se učit novým dovednostem.

To vše díky finanční podpoře Olomouckého kraje a města Hranice. Děkujeme také ZŠ a MŠ Spálov, že tato smysluplná činnost může i nadále fungovat. A v neposlední řadě všem našim báječným dětem a rodičům.


Radka Otáhalová (Tel: 734323241, mail: otahalova@zsspalov.cz)


 

 

 

 

 

 

 

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář