Město musí vyřešit problém rekonstrukce areálu společnosti Ekoltes

Město musí vyřešit problém rekonstrukce areálu společnosti Ekoltes image not found

Nutnost vyřešit problém rekonstrukce areálu společnosti Ekoltes Hranice, to je jedno z najnáročnějších témat, které musí nové zastupitelstvo města řešit.
 

Zamyslet se musí nad doposud nevyřešenou ekologickou zátěží městské skládky na Jelením vrchu. Také vylepšit nedostatečné personální zabezpečení kvalifikovaných pracovních míst. Řešena musí být dále finanční strategie plánovaného rozšíření skládkového prostoru a pořízení technologií pro třídění odpadu. Velkým problémem je i rekonstrukce areálu společnosti Ekoltes Hranice.

 

Ekoltes nechal vypracovat novou projektovou dokumentaci a na konci minulého roku byl předložen výsledek: čistá investiční náročnost pro město a podnik je minimálně 85 milionů korun. Nové vedení společnosti Ekoltes tedy požádalo zastupitelstvo města, aby se touto situací zabývalo.

Právě probíhají analýzy středisek společnosti, poté se zaměří na ekonomický rozbor hospodaření a povinný finanční audit.

Urychleně musí být dokončen projekt rozšíření stávající skládky a získáno stavební povolení, což umožní ukládání odpadu o dalších 8 –10 let.

 

Dnes jsme v situaci, kdy současný stav umožňuje ukládání ještě 2 roky, tj. do konce roku 2020. Předchozí vedení společnosti Ekoltes nerozhodlo a nenechalo dokončit projekt 3. etapy rozšíření stávající skládky. To je jeden z důvodů, proč jsme v situaci časové nouze,

komentuje situaci starosta města Jiří Kudláček.


 


Největším rizikem v tomto případě je nezbytnost posouzení vlivu na životní prostředí – EIA, která může být nařízena pro toto stavební povolení v plném rozšířeném rozsahu (tzv. velká EIA), jejíž pořízení je časově velmi náročné.

 

Varianty možného řešení vzniklé situace se budou projednávat ve čtvrtek na zasedání zastupitelstva.
 

Přílohy ke stažení (Ekoltes příloha č. 13)

 

Jaké jsou možnosti?

 

 1. Přistoupit na požadavek zafinancovat rekonstrukci areálu společnosti Ekoltes v plném rozsahu, tedy objemu 100 mil. Kč.

Skladba zdrojů by byla následující:

 • 25 mil. Kč město
 • 22 mil. Kč Ekoltes
 • 8 mil. Kč dotace
 • 45 mil. Kč úvěr
 • 100 mil. Kč celkem

 

 1. Zainvestovat jenom část financí, v objemu celkem 45 mil. Kč. Realizoval by se celý sběrný dvůr, jeho plochy, likvidace původních staveb. Dále pak monolitické stavby – podzemní prostory sběrného dvora.

Skladba zdrojů by byla následující:

 • 25 mil. Kč město 12 mil. schválený rozpočet 2019, 13 mil. rozpočet 2020)
 • 12 mil. Kč Ekoltes (ze svých odpisů)
 • 8 mil. Kč dotace
 • 45 mil. Kč celkem

 

 1. Odsunutí rekonstrukce areálu včetně sběrného dvora  společnosti Ekoltes a.s. na neurčito.

 

Nové vedení města i společnost Ekoltes stojí před problémem, na jehož řešení nemá tak velké finanční prostředky. Pokud ale nenajdou urychleně východisko z této situace, může dojít v Hranicích během několika let ke kolapsu systému likvidace směsného domovního odpadu, což je situace, kterou si nikdo neumí představit.

 

 

 

(zdroj MATERIÁL pro jednání Zastupitelstva města Hranic dne 7. 2. 2019)

Komentáře (5)

 • Johny

  Thursday, February 7, 2019

  Nikdy jsem nepochopil , jak taková firma může prosperovat . A ejhle ono to funguje . Předstírání , že to funguje , je velmi náročná práce - přímo fuška ! Nemám rád falešné lidi firmy EKOLTES ! A najednou se to zaseklo , ale my občané to víme už velmi dávno , ale nemůžeme nic udělat , bohužel .

 • Pavel

  Friday, February 8, 2019

  Johny, zajímavá poznámka, ale problém EKOLTESU je daný historicky a je hodně obsáhlý, i když v principu je vlastně jednoduchý. Falešní lidé v EKOLTESU bezpochyby byli a někteří takový tam stále ještě jsou. Ale není možné je házet všechny do jednoho pytle. Všichni takový nebyli a nejsou. Ve veřejném prostoru bylo už mockrát popsáno, jaké měl EKOLTES problémy a možná pořád ještě částečně má. Jedním z problémů, který mezi nimi ale asi ještě zmíněn nebyl, je ten, že hodně zaměstnanců tam bylo dosazováno z řad okruhů známých tehdejších hranických komunálních politiků a to nejen na řídících pozicích. Někteří z nich tam stále ještě jsou. No a vzhledem k tomu, jak a k čemu byla tato firma svými nejvyššími orgány pojata a nastavena, tak taky ve své podstatě "fungovala". Těm několika "vyvoleným" tento systém plně vyhovoval a někteří si na něj tak zvykly, že na něm nechtěli nic podstatného měnit. Tento pro EKOLTES specifický systém byl vlastně takový uzavřený začarovaný kruh, který neměl za daných okolností možnost ani sílu sám sebe zevnitř napravit. Ale tohle nebyla vina řadových zaměstnanců, kteří se v tomto zavedeném začarovaném kruhu ocitli a už vůbec za to nemůžou obyčejní a řadový občané. Slova pana starosty Kudláčka uvedená v příloze výše uvedeného článku (odkaz na přílohu č. 13) se čtou sice pěkně, ale mě na té nové politické situaci přijde zvláštní jedna věc. A sice, že se dal pan starosta dohromady s těmi, kteří se v minulosti (myšleno před rokem 2014) na tom jak EKOLTES "fungoval" podíleli a to jak na úrovni zastupitelstva města tak na úrovni představenstva EKOLTESU. Ve svém výkladu bych mohl být konkrétní a mohl bych jej rozebrat mnohem podrobněji. Dost možná by to vydalo i na knihu, ale proč bych to dělal? Tohle už nějakou tu chvíli není předmětem mého zájmu.

 • anonym

  Sunday, February 10, 2019

  Ano, ale snad se shodneme, že jedním ze základních kamenů úrazu byla osoba tehdejšího pana ředitele. Pravdou je, že byl společným jmenovatelem všech tehdejší vládnoucích koalic. A teď už je jedno, kteří zastupitelé, členové dozorčích rad nebo představenstev ho tam dosadili, udržovali nebo prostě jen trpěli.

 • M

  Sunday, February 17, 2019

  Tehdejšího pana ředitele? To je ten pán s těmi několika tituly u svého jména? O tomto jsem kdysi slyšela, že ho údajně chtěli pánové Flajšar a Škrobánek z Hranice 2000 před léty vyhodit. Víte o tom někdo něco bližšího? Třeba proč to chtěli a proč k tomu nedošlo?

 • Taky jsem zachytil,

  Monday, February 18, 2019

  ale nic bližšího. Vyhodit ho chtěli víckrát, ale nikdy k tomu nedošlo. V roce 2008 to údajně zkoušeli taky. Důvod pokusu o jeho odvolání mi ovšem není znám. To byla u moci ODS a ČSSD, jestli se nepletu. V Ekoltesu tehdy byli Ing. Hlavinka (ODS), R. Průcha (ODS), J. Úlehla (ČSSD), Ing. Zima (ČSSD), atd. Kamarádi z ČSSD prý tehdy pana ředitele opět bratrsky podrželi. A zřejmě ne jen oni.

Přidat komentář