Na ZŠ 1. Máje proběhne veřejná přednáška na téma E-Bezpečí

Informační přednáška bude o fenoménech spojených s rizikovou komunikací na internetu. ZŠ 1.máje zve jak rodiče, tak i veřejnost. Beseda se bude konat dne 26.2.2019 v 16:30hod v ZŠ 1.Máje  v sále nad jídelnou

Cyklus přednášek pro rodiče je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu.

Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje  propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétních problémů ve škole i mimo školu, plány prevence, intervenční instituce apod.

Přednáška je zdarma.

Téma a bližší informace: http://vzdelavani.e-bezpeci.cz/?akce=kurz4&