Vernisáž výstavy návrhů na sochu T.G. Masaryka

Vernisáž se bude konat od 24. 6. 2019 od 17h. Výstava potrvá do 2. 8. 2019 na dvoraně hranického zámku.

Odborná porota vybírala celkem z dvaceti návrhů nejvhodnější realizaci díla, které bude na Školním náměstí před Základní uměleckou školou připomínat 1. československého prezidenta T. G. Masaryka.

Soutěž byla připravena ve spolupráci s Českou komorou architektů. Předložené návrhy posuzovala odborná porota, která posuzovala nejen samotnou uměleckou hodnotu předkládaných návrhů, ale také zakomponování díla do prostoru Školního náměstí i praktické otázky investičních nákladů, údržby, trvanlivosti i vzhledu sochy v průběhu různých ročních období. 

Přijďte se podívat i na ostatní návrhy!

(zdroj: Ing. P. Bakovský)