Uschlé stromy jsou reklamovány.

Na podzim loňského roku byly díky dotaci ve městě vysázeny tisíce stromů a keřů. Některé dřeviny však nepřežily zimu.

 

V rámci reklamace budou suché a polámané stromy vyměněny na podzim 2019.

 

Do té doby ale musí zůstat stát na místě, kvůli případným kontrolám ze strany poskytovatele dotace a také kvůli probíhající reklamaci.

Výměna stromů nebyla provedena v jarních měsících, protože stromy neměly požadující parametry dle projektu, proto žádáme občany o pochopení.

 

Téměř 600 stromů, na 19 tisíc keřů, 2 600 živých plotů bylo vysazeno v Hranicích na podzim 2018.

 

Výsadby proběhly celkem na 22 plochách ve městě, ve kterých v nejbližší době není plánována regenerace a svou významností nevyžaduje architektonickou studií.

Jde například o sídliště Tř. 1.máje, ulice Jaselská, Pod Lipami, Jižní, Rezkova, Kpt. Jaroše.

 

Celková cena vysazených rostlin přesahuje 4 miliony korun. 

 

Město Hranice získalo na realizaci projektu dotaci z Operačního programu životního prostředí ve výši 60% celkových nákladů projektu.

 

 

(zdroj - mesto-hranice.cz)