Kříž na Libavé je už po rekonstrukci

Slib, který dal spolek Lubavia je splněn!

Jahnův kříž z r.1869 u silnice mezi Městem Libavá a Smilovem je již na svém místě a zrestaurovaný. Ještě zde budou zasazeny nové stromy - lípa a dub.

Bude zde také umístěna informační tabule.

(zdroj: lubavia.cz)