Uzavírka silnice v Hustopečích nad Bečvou

V Hustopečích nad Bečvou bude od 1.6.2019 do 1.11.2019 uzavřena krajská silnice č. III/03561 v okolí železničního nadjezdu u Hustopeč nad Bečvou. Bude se realizovat stavba "zvýšení rychlosti mezi Hustopečemi a Valašským Meziříčím".