Opět se chystá veřejné projednání Programu rozvoje města

Veřejné projednání „Programu rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030“ se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17.00 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hranice.

„Program rozvoje města Hranic na roky 2020 - 2030“ je jeden ze základních rozvojových dokumentů města, který vyjadřuje předpokládaný vývoj našeho města v horizontu deseti let. Dokument deklaruje cíle, které chce ,ěsto dodržet. Je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období.

Jsou definovány čtyři prioritní oblasti, pro každou z nich pak byly navrženy specifické cíle a opatření:

1. sociální prostředí, školství

2. podnikání a zaměstnanost, kultura, sport a cestovní ruch

3. životní prostředí, doprava, technická infrastruktura, územní plánování

4. řízení a správa města

Jste srdečně zváni!

(zdroj: mesto-hranice.cz)