Zastupitelstvo města se sejde 12. prosince, jste zváni

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince od 16h v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích. Jednání zastupitelstva města je veřejné a jste na něj srdečně zváni.