V Miloticích hasiči zachránili 3 osoby ze střechy zatopeného auta.

Přibývá zásahů v souvislosti s vydatným deštěm a rozvodněnými řekami napříč krajem.
 

Jednotky hasičů stavěly protipovodňové hráze z pytlů s pískem po proudu řeky na předem vytipovaných místech. Celkově máme k 8. hodině evidováno téměř 30 událostí v souvislosti s vydatným deštěm a vzrůstajícími hladinami řek

Hasiči čerpají sklepy, laguny, zajišťují rozvodny el.energie. V Přerově roste mobilní protipovodňové hrazení.
V Miloticích hasiči zachránili 3 osoby ze střechy zatopeného auta.

Hranicko

V Polomi se rozvodnil místní tok Luha, který následně ohrožoval 10 rodinných domů. Proto hasiči kolem nich rychle vystavěli protipovodňovou hráz. Zábrany proti vodě stavěly jednotky preventivně v Opatovicích. V Ústí pak již včera vyklízeli zázemí na fotbalovém hřišti, kam se Bečva pravidelně rozlévá. Stavěly se též hráze. Na stanici v Hranicích hasiči nachystali stovky pytlů s pískem pro případ potřeby.

Lipnicko

V Lipníku nad Bečvou byla již v noci svolána povodňová komise. Vytipovala místa na Bečvě, kam byly vyslány jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů, které zde od noci stavěly zábrany z pytlů s pískem, a to v Týně nad Bečvou a na několika místech přímo v Lipníku. Hasiči také utěsňovali některé propustky a chystali na stanici v Lipníku další pytle s pískem. Ráno zde Bečva dosáhla 3. stupně povodňové aktivity. Pravidelně monitorujeme hladinu řeky.

 

Situace se sleduje.