Kraj vyčlenil školy pro děti zdravotníků a záchranářů, jedna je i v Hranicích.

Vedení kraje reagovalo na rozhodnutí vlády, která rozhodla, že se od středy zcela uzavřou všechny školy.

Hejtman Olomouckého kraje vydal nařízení (s účinností od 14.10.2020), určující, která školská zařízení budou vykonávat péči o děti za nouzového stavu, k nimž nemohou vykonávat péči rodiče nebo zákonní zástupci (např: zdravotnický personál).

Vybrané školy tak musí vytvořit podmínky pro distanční výuku dětí, kterou zajišťuje jejich kmenová škola, dohlédnout na děti či zabezpečit stravování.

 

V Hranicích k tomuto účelu byla vybrána Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko.