Hranická vlastivěda - nová publikace pro hranické školáky

Od příštího roku by se měly děti v hranických školách učit nejen o Karlu IV, ale třeba i o mnichu Jurikovi - zakladateli města Hranice

Rada města Hranice rozhodla o vydání publikace, která se bude jmenovat Hranická vlastivěda. Tato kniha a pomůcka, kterou dostanou hranické školy, se bude využívat v hodinách vlastivědy, dějepisu, zeměpisu a v dalších předmětech. Jejím cílem bude vést hranickou mládež k poznání hranických reálií a poznání historie. Klade si za cíl probouzet idenitfikaci s našim městem a výchovu ke zdravému patriotismu. Bude zpracována i na základě připomínek a námětů hranických učitelů. Publikace bude obsahovat hodně obrazového materiálu a barevných fotografií. 
 

Autorstvím publikace byl pověřen Mgr. Jiří Nebeský, který má na svém kontě již řadu publikací o Hranicích.

 

Kniha by měla být k dispozici počátkem příštího školního roku

 

K zakoupení bude i pro širokou veřejnost a zájemce o historii města Hranic.

 

Videoreportáž o této publikaci ve videu níže (11,17 min).