Byla ukradena elektroinstalace.

Někdy v průběhu týdne od 7. do 15. října neznámý pachatel v katastru Přerova – Dluhonic z kabelovodů instalovaných v šachtě u železniční trati odcizil, po přeřezání, přes 200 m nového měděného elektrického kabelu. Pražské společnosti vznikla na odcizení škoda 86 200 Kč. Elektrický kabel nebyl zapojený, tudíž nebyl pod proudem a odcizením nedošlo k ohrožení bezpečnosti na železnici. Oznámenou událostí se zabývá policie a je šetřena pro trestný čin krádež.